JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


Ozvěna společné historie Karpat

 

REDYK KARPACKI „TRANSHUMANCE 2013“

 

 

Transhumanční pastevectví – je způsob putovního pastevectví, založen na sezónním vedení stád (především ovcí) určitými trasami z nížinných pastvin na horské a zpět, pod vedením pastevců. V minulosti to byl způsob osídlení Karpat. Transhumančním reliktem v Polsku je redyk – výstup ovcí na horské pastviny a následovně návrat do ohrad. Společné kořeny společenství žijících v Karpatech mají svůj původ v pasteveckých tradicích, lidí spojuje historie, kultura, způsob života o ovce.

 

Karpatský Redyk „Transhumance“ 2013“

je projekt tradičního putování s ovcemi v počtu cca 300ks. přes Karpaty, je organizován pro uctění putování valašských pastevců, které vedly k osídlení hor a vzniku společné vysokohorské pastevecké kultury spojující obyvatelstvo Karpat.Doba trvání: 

11.květen  -  14. Září 2013r. 

Trasa: cca 1400 km – průchod horskými oblastmi karpatských států trasou 

  • Transylvánie – Maramureš (Rumunsko)
  • Zakarpatské Huculsko – Lvov (Ukrajina)
  • Podkarpatské – Malopolské – Slezské (Polsko)
  • Slovensko a Čechy

 

Organizátor: Nadace „Pasterstwo Transhumancyjne“ – hlavním cílem nadace je zachování tradičního pastevectví v Karpatech a na Balkánu a také zachování kulturního dědictví – realizace projektu je založena na úzké spolupráci se samosprávními organizacemi, s místními institucemi, organizacemi mimo správní výbor, se sponzory a médií. Popularizace projektu bude násobena pomocí doprovodných akcí v regionech, ve kterých bude Redyk probíhat.

 

Pořadatelé Redyku: Fundacja „Pasterstwo Transhumancyjne“ , „Asociatia Transhumanta“ z Rumunska - Společenské organizace, jejichž hlavním cílem je zachovat tradiční pastevectví v Karpatech a konat pro udržení kulturního dědictví.

Spolupořadatelé: Koliba - Czechy i Centrum evropské integrace – Ukrajina

 

Cíle Redyku „Transhumance 2013“:

 je mezinárodní setkání obyvatel, kteří žijí a tvoří v Karpatech, jejich integrace,možnost poznání a nastínění kulturního bohatství zdejšího lidu, taktéž bohatství a jedinečností, zdejší přírody a způsobu rozvoje horských oblastí.

 

„…Evropu tvoří kultura…“

Základem kultury karpatského lidu jsou pastevecké tradice. Ony jsou základnou pro hudbu, tanec, barevné horalské kroje, obřady a obyčeje, ale především lásku k přírodě a k druhému člověku.

 

Srdečně zveme ke spolupráci u realizace projektu Redyk „Transhumance 2013“

 

Upozornění: Redyk bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy, pod veterinárním dozorem.  Základem realizace projektu je dobrý zdravotní stav zvířat a bezpečnost obsluhy. 

 

Při realizaci projektu se předpokládá široká spolupráce s lokálními institucemi a organizacemi mimo výbor, s médií a sponzory.

Popularizaci projektu budou tvořit rovněž doprovodné akce v regionech, přes které povede trasa Redyku.

 

Podrobné cíle Karpatského Redyku:

- Podpora kultury a pasteveckých tradic v Karpatech díky podpoře a spoluorganizaci kulturních akcí mimo region, organizování konferencí, semináři, dílen, školení, festivalů, koncertů apod. navazujících na kulturní i materiální dědictví společenství Karpat. Podpora tradic lidových řemesel, ruční výroby, tradiční hudby, tance a regionálních obřadů.
Podpora prodeje regionálních výrobků tradičních a ekologických sýrů a produktů z masa, které jsou registrovány na Státních listinách tradičních produktů a v Evropské Unii, jsou to oscypek, redykolka, jehněčí maso, brynza, bundz a další.
Podpora spolupráce mezi místními i zahraničními výbory v celém oblouku Karpat.
- Integrace pasteveckých společností na horách, podpora chovatelů ovcí, tradičního pastevectví, podpora bačů, mladých ovčáků i hospodářů, obnova pastevecké infrastruktury v kontextu rovnoměrného rozvoje Karpat z ohledem na ekologické i sociální podmínky v horských oblastech.
Upozornění na přírodní, ekologické a kulturní hodnoty Karpat, snaha o rozšíření Karpatské dohody, péče o životní prostředí i přírodní dědictví, snaha o zachování biologické i krajinné různorodosti horských regionů. Snaha uvědomit společnost, že návrat tradičního pastevectví na karpatské planiny je schopen vrátit zpět přírodní rovnováhu a zároveň přinést občanům ekonomický zisk v systému rovnoměrného hospodaření v horských i podhorských oblastech.
Navození směrnic pro kulturní turistiku
- Propagace zdravotních, turistických i geografických hodnot jednotlivých horských oblastí tvořících karpatské pásmo.

 

PRAVIDLA:

  1. Bezpečí a zdraví obsluhy redyku na prvním místě.
  2. Dobrý stav a kondice zvířat pod stálým dohledem a navíc dohledem veterinárním. Průvod se stádem v přirozeném tempu denního vypásání ovcí.
  3. Redyk „Transhumance 2013“ není závod o čas ani překonání rekordu.
  4. Redyk „Transhumance 2013“ je kulturní události, která podporuje kulturní dědictví tradičního transhumančního pastevectví. Putovní pastevectví je hlavním nositelem tradic jednotlivých etnografických skupin na území Karpat a Balkánu.
  5. Člověk a příroda v odvěčné symbióze, úcta k přírodním zákonům, péče o správný a vyrovnaný rozvoj Karpat.
  6. Spolupráce s lokálními partnery, respektování určených stanov a nařízení majitelů nebo dohlížitelů na trase redyku.

 

 Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9700612
Online right now: 3


Donate