JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


SŁOWACJA - SLOVAKIA


Brutovce 10, 053 73 – Slovensko

 e-mail: rrp.partnerstvo@gmail.com

 www.rrp.sk

Regionálne rozvojové partnerstvo (RRP) je nezisková organizácia, ktorej jedným z najvýznamnejších programov je revitalizácia obce Brutovce v časti Pod skalou v Levočských vrchoch. V tejto lokalite členovia RRP realizujú komunitné aktivity v priestoroch občianskeho združenia RRP, zachraňujú pôvodnú architektúru dreveníc a hospodárskych budov a svojimi aktivitami i víziami sa snažia o trvalo udržateľný rozvoj v tejto lokalite.

Členovia RRP sú udržiavateľmi tradičných remesiel (od výskumných aktivít po konkrétne praktické), zaoberajú sa chovom hospodárskych zvierat (ovce, kone, kozy), permakultúrnym pestovaním plodín, bylinkárstvom, usilujú sa o podporu potenciálu miestnej komunity ľudí.     

  

 Michal SMETANKA

Lenka SMETANKOVA

Brutovce 104, 053 73

mobil: 0907 931 192

e-mail: smetankova.lenka@gmail.com

e-mail: michal.smetanka@gmail.com

   www.smetankovo.sk

  

 

      

 

 Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9700450
Online right now: 3


Donate